przewiń do treści

Gimp. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II

Włodzimierz Gajda

Rysunki


Rysunek 1.1. Okno o nazwie Przybornik
Rysunek 1.2. Okno o nazwie Edytor obrazów GIMP
Rysunek 1.3. Przybornik z podpowiedzią opisującą pierwsze dostępne...
Rysunek 1.4. Menu główne po rozwinięciu opcji Narzędzia/Narzędzia...
Rysunek 1.5. Menu możemy wyświetlić, klikając prawym przyciskiem...
Rysunek 1.6. Przerywane linie umożliwiają oderwanie części opcji do...
Rysunek 1.7. Okno z opcjami Narzędzia
Rysunek 1.8. Okno dialogowe Edycja/Preferencje/Przybornik
Rysunek 1.9. Kontrolki do wyboru koloru, pędzla oraz obrazu, których...
Rysunek 1.10. Okno Okna/Dokowalne okna dialogowe/Nawigacja
Rysunek 1.11. Uproszczone okno nawigacyjne
Rysunek 1.12. Lista rozwijana ustalająca powiększenie widoku obrazu
Rysunek 1.13. Narzędzie do powiększania i pomniejszania widoku obrazu
Rysunek 1.14. Powiększony widok zdjęcia kon.jpg
Rysunek 1.15. Zdjęcie kon.jpg po otworzeniu w programie GIMP
Rysunek 1.16. W celu zmiany wymiarów okna złap i przeciągnij narożnik...
Rysunek 1.17. Przycisk włączający okno szybkiej nawigacji
Rysunek 1.18. Okno szybkiej nawigacji ułatwia przewijanie widoku
Rysunek 1.19. Ten sam obraz możemy jednocześnie edytować w kilku...
Rysunek 1.20. Parametry tworzenia nowego obrazu
Rysunek 1.21. Okno dialogowe ustalające rozdzielczość wydruku
Rysunek 1.22. Kontrolka do ustalenia koloru pierwszoplanowego i koloru...
Rysunek 1.23. Okno dialogowe Kolory
Rysunek 1.24. Okno dialogowe Palety kolorów
Rysunek 1.25. Paleta o nazwie Bears
Rysunek 1.26. Procedura dołączania okna dialogowego do przybornika
Rysunek 1.27. Przybornik po dodaniu okna nawigacji
Rysunek 1.28. Przybornik po dodaniu czterech okien dialogowych
Rysunek 1.29. Menu kontekstowe okien dialogowych
Rysunek 1.30. Grupowanie okien dialogowych w przyborniku
Rysunek 1.31. W celu utworzenia nowej grupy kart, wrzuć dowolne okno...
Rysunek 1.32. Położenie wskaźnika myszy oraz lista rozwijana do zmiany...
Rysunek 1.33. Trójkąty wyświetlane na linijkach
Rysunek 1.34. W celu dodania prowadnicy przeciągnij linijkę na obraz
Rysunek 1.35. Domyślnie każde okno dialogowe jest wyświetlane...
Rysunek 1.36. GIMP przełączony do trybu jednego okna
Rysunek 1.37. Konfiguracja GIMP-a do pracy w jednym oknie
Rysunek 1.38. Przybornik po lewej stronie i okno obrazu po prawej stronie
Rysunek 1.39. Okna z rysunku 1.38 po przełączeniu w tryb jednookienkowy
Rysunek 1.40. Wygląd GIMP-a po włączeniu widoczności trzech okien...
Rysunek 1.41. Wygląd GIMP-a po odłączeniu okna dialogowego Kolory
Rysunek 2.1. Selekcja jest przedstawiana w postaci czarno-białej linii
Rysunek 2.2. Po włączeniu szybkiej maski obszar nieobjęty...
Rysunek 2.3. Okno dialogowe Zaznaczenie/Edytor zaznaczenia przedstawia...
Rysunek 2.4. Po wyłączeniu widoczności wszystkich warstw szybka maska...
Rysunek 2.5. Ikony narzędzi do zaznaczania
Rysunek 2.6. Zaznaczanie prostokąta
Rysunek 2.7. Zaznaczanie koła
Rysunek 2.8. Pojedyncze kliknięcia narzędziem do odręcznego...
Rysunek 2.9. Przytrzymując przycisk myszki narzędziem do odręcznego...
Rysunek 2.10. Drzewo narysowane przy użyciu trzech odręcznych...
Rysunek 2.11. Zaznaczenie otrzymane po kliknięciu magiczną różdżką...
Rysunek 2.12. Okno nawigacyjne ułatwia otrzymanie odpowiedniego...
Rysunek 2.13. Zaznaczenie otrzymane po kilkukrotnym kliknięciu w...
Rysunek 2.14. Zdjęcie, na którym należy wyostrzyć łabędzia...
Rysunek 2.15. Linia łamana utworzona narzędziem Inteligentne nożyce
Rysunek 2.16. Zaznaczenie otrzymane na podstawie łamanej z rysunku 2.15
Rysunek 2.17. W celu zaznaczenia pierwszego planu najpierw obrysowujemy...
Rysunek 2.18. Wewnątrz obrysowanej figury malujemy dużą plamę, która...
Rysunek 2.19. Zaznaczenie otrzymane narzędziem do zaznaczania pierwszego...
Rysunek 2.20. Zaznaczenie poddawane przekształceniom
Rysunek 2.21. Zaznaczenie z rysunku 2.20 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.22. Zaznaczenie z rysunku 2.20 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.23. Zaznaczenie z rysunku 2.20 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.24. Zaznaczenie z rysunku 2.20 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.25. Zaznaczenie z rysunku 2.20 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.26. Zaznaczenie z rysunku 2.25 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.27. Zaznaczenie z rysunku 2.20 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.28. Zaznaczenie z rysunku 2.20 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.29. Zaznaczenie obejmujące niebo
Rysunek 2.30. Zaznaczenie z rysunku 2.29 po wykonaniu operacji...
Rysunek 2.31. Nieregularne obramowanie zdjęcia
Rysunek 2.32. Rozmyte białe obramowanie zdjęcia wykonane z...
Rysunek 2.33. Obrys wykonany w ćwiczeniu 2.11
Rysunek 2.34. Kolejne etapy przekształcania zaznaczenia w ćwiczeniu...
Rysunek 2.35. Poziomy prostokąt z ćwiczenia 2.12
Rysunek 2.36. Zanim zaczniesz zaznaczać pionowy prostokąt, koniecznie...
Rysunek 2.37. Wskaźnik myszki narzędzia do selekcji prostokątnej
Rysunek 2.38. Po naciśnięciu przycisku Shift w prawym górnym rogu...
Rysunek 2.39. Po naciśnięciu przycisku Ctrl w prawym górnym rogu...
Rysunek 2.40. Po naciśnięciu przycisków Ctrl+Shift w prawym górnym...
Rysunek 2.41. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 2.13
Rysunek 2.42. Wynik wykonania ćwiczenia 2.13
Rysunek 2.43. Cztery zaznaczenia zapisane w kanałach o nazwach...
Rysunek 2.44. Przycisk Kanał na zaznaczenie jest dostępny w oknie...
Rysunek 2.45. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 2.14
Rysunek 2.46. Wynik wykonania ćwiczenia 2.14
Rysunek 2.47. Zaznaczenie uzyskane w ćwiczeniu 2.14
Rysunek 2.48. Opcje selekcji prostokątnej
Rysunek 2.49. Tryby tworzenia zaznaczeń: zastępowanie, suma, różnica,...
Rysunek 2.50. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 2.15
Rysunek 2.51. Wynik wykonania ćwiczenia 2.15
Rysunek 2.52. Zaznaczenie białego obszaru z progiem 10
Rysunek 2.53. Zaznaczenie białego obszaru z progiem 100
Rysunek 2.54. Obraz po powiększeniu widoku i włączeniu siatki o oczku...
Rysunek 2.55. Selekcja otrzymana jako suma wielu prostokątów
Rysunek 2.56. Rysunek z ćwiczenia 2.18
Rysunek 2.57. Selekcja obejmująca krzyż oraz ramkę obrazu
Rysunek 3.1. Obraz trójwarstwowy
Rysunek 3.2. Najniższa warstwa obrazu z rysunku 3.1 przedstawia...
Rysunek 3.3. Środkowa warstwa obrazu z rysunku 3.2 przedstawia...
Rysunek 3.4. Najwyższa warstwa rysunku 3.1 przestawia ptaka
Rysunek 3.5. Trzy warstwy obrazu z rysunku 3.1
Rysunek 3.6. Warstwy obrazu z rysunku 3.1
Rysunek 3.7. Nazwa aktywnej warstwy jest wyróżniona w oknie warstw...
Rysunek 3.8. W celu zmiany kolejności warstw kliknij najpierw miejsce...
Rysunek 3.9. Wygląd obrazu po przesunięciu warstwy ze zdjęciem ptaka...
Rysunek 3.10. Markiza, która pokazuje wymiary warstwy samochód
Rysunek 3.11. Obraz z ćwiczenia 3.1 po wypełnieniu warstwy o nazwie...
Rysunek 3.12. Obraz z ćwiczenia 3.1, w którym warstwa samochód...
Rysunek 3.13. Przyciski do tworzenia nowych warstw
Rysunek 3.14. Obraz, w którym ramka jest umieszczona na osobnej warstwie
Rysunek 3.15. Obraz wykonany w ćwiczeniu 3.6
Rysunek 3.16. Obraz z rysunku 3.15 po zmianie rozmiaru warstw i...
Rysunek 3.17. Obraz zawierający cztery duplikaty warstwy z samochodem
Rysunek 3.18. Prostokątne zaznaczenie obejmujące księżyc
Rysunek 3.19. Stan obrazu po wykonaniu operacji Zaznaczenie/Oderwij
Rysunek 3.20. Warstwa otrzymana z oderwanego zaznaczenia
Rysunek 3.21. Po przesunięciu oderwanej warstwy w obrazie pojawia się...
Rysunek 3.22. Wynik wykonania ćwiczenia 3.8
Rysunek 3.23. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 3.9
Rysunek 3.24. Wynik wykonania ćwiczenia 3.9
Rysunek 3.25. Przyciski do włączania widoczności warstw i suwak...
Rysunek 3.26. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 3.10
Rysunek 3.27. Wynik wykonania ćwiczenia 3.10
Rysunek 3.28. Ćwiczenie 3.11
Rysunek 3.29. Zaznaczenie obejmujące kształt świnki
Rysunek 3.30. Wynik wykonania ćwiczenia 3.12
Rysunek 3.31. Przyciski Blokada pikseli oraz Blokuje kanał alfa
Rysunek 3.32. Wynik wykonania ćwiczenia 3.13
Rysunek 3.33. Wartości parametru Tryb
Rysunek 3.34. Wynik ustalenia trybu przesiewanie i krycia 80
Rysunek 3.35. Tryb Kolor powoduje nadanie fotografii jednolitej barwy,...
Rysunek 3.36. Zdjęcie, w którym należy rozjaśnić ciemne partie
Rysunek 3.37. Białe obszary to fragmenty, które w oryginalnym zdjęciu...
Rysunek 3.38. Zdjęcie z rysunku 3.36 po doświetleniu obrazem z rysunku...
Rysunek 3.39. Zdjęcie, na którym wykonamy operację rozdzielania...
Rysunek 3.40. Selekcja z wyciętymi dziurami przy pasku
Rysunek 3.41. Warstwa tła po wykonaniu operacji Edycja/Wytnij
Rysunek 3.42. Obraz z ćwiczenia 3.18
Rysunek 3.43. Obraz z ćwiczenia 3.19
Rysunek 3.44. Obraz z ćwiczenia 3.20
Rysunek 3.45. Selekcja eliptyczna obejmująca fragment każdej z trzech...
Rysunek 3.46. Warstwa z samochodem po wyczyszczeniu obszaru objętego...
Rysunek 3.47. Korzystanie z narzędzia tekstowego
Rysunek 3.48. Okno warstw, które zawiera jedną grupę o nazwie ramka
Rysunek 3.49. Obraz, który należy wykonać w ćwiczeniu 3.23
Rysunek 3.50. Zdjęcie świstaka po dodaniu warstwy biała ramka
Rysunek 3.51. Zdjęcie świstaka po dodaniu warstwy czarna ramka
Rysunek 4.1. Narzędzia do rysowania
Rysunek 4.2. Początkowy etap odrysowywania konia
Rysunek 4.3. Ćwiczenie 4.2
Rysunek 4.4. Zaznaczenie, które posłuży do narysowania jezdni
Rysunek 4.5. Zaznaczenie obejmujące białe pasy
Rysunek 4.6. Wypełnianie tła gradientem
Rysunek 4.7. Opcje narzędzia do wypełniania kubełkiem
Rysunek 4.8. Ćwiczenie 4.3
Rysunek 4.9. Prowadnice wyznaczające kształt miecza
Rysunek 4.10. Zaznaczenie w kształcie miecza
Rysunek 4.11. Wybór wypełnienia o nazwie Paper
Rysunek 4.12. Kształt miecza wypełniony deseniem Paper
Rysunek 4.13. Czarna figura przyciemniająca fragment miecza
Rysunek 4.14. Biała linia tworząca rowek w ostrzu miecza
Rysunek 4.15. Wybór typu pędzla
Rysunek 4.16. Ćwiczenie 4.4
Rysunek 4.17. Ćwiczenie 4.5
Rysunek 4.18. Obraz skopiowany do schowka jest dostępny jako pędzel o...
Rysunek 4.19. Zdjęcie, w którym czarne tło należy wymienić na białe
Rysunek 4.20. Zaznaczenie obejmujące czarne tło po włączeniu szybkiej...
Rysunek 4.21. Obszar, który należy ręcznie zamalować pędzlem
Rysunek 4.22. Obraz otrzymany po zmianie koloru tła
Rysunek 4.23. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 4.7
Rysunek 4.24. Ćwiczenie 4.7
Rysunek 4.25. Ikona maski warstwy
Rysunek 4.26. Gradient, który należy namalować na masce warstwy
Rysunek 4.27. Zdjęcie z rysunku 4.23 po zastosowaniu maski z rysunku...
Rysunek 4.28. Ćwiczenie 4.8
Rysunek 4.29. Obraz otrzymany po wklejeniu na masce warstwy konturu ptaka...
Rysunek 4.30. Obraz z rysunku 4.29 po wyłączeniu wyświetlania maski...
Rysunek 4.31. Maska, którą należy narysować w ćwiczeniu 4.8
Rysunek 4.32. Ćwiczenie 4.9
Rysunek 4.33. Dwuliniowy gradient, który powoduje znikanie zdjęcia w...
Rysunek 5.1. Dodawanie do obrazu nowej ścieżki
Rysunek 5.2. Przyciski do konwersji ścieżki w zaznaczenie oraz do...
Rysunek 5.3. Strzałka wykonana przy użyciu ścieżki
Rysunek 5.4. Ścieżka potrzebna do narysowania strzałki z rysunku 5.3
Rysunek 5.5. Ścieżka z rysunku 5.4 po konwersji na zaznaczenie i...
Rysunek 5.6. Obrys ścieżki z rysunku 5.4
Rysunek 5.7. Słonko narysowane z wykorzystaniem ścieżki
Rysunek 5.8. Ścieżkę ujrzysz po podwójnym kliknięciu ikony...
Rysunek 5.9. Ścieżka składająca się z wielu rozłącznych odcinków
Rysunek 5.10. Strzałka, którą poddajemy przekształceniu
Rysunek 5.11. Strzałka, którą należy uzyskać w ćwiczeniu 5.3
Rysunek 5.12. Duplikowanie ścieżki
Rysunek 5.13. Miejsca ścieżki, które należy zmodyfikować
Rysunek 5.14. Przesunięcie dodanego węzła powoduje wygięcie ścieżki
Rysunek 5.15. Zdjęcie, z którego wycinamy samochód
Rysunek 5.16. Wycięty samochód
Rysunek 5.17. Ścieżka składająca się z prostych odcinków i ogromnej...
Rysunek 5.18. Ścieżka, w której odcinki zostały powyginane
Rysunek 5.19. Trzy wierzchołki połączone liniami prostymi tworzą...
Rysunek 5.20. Punkty sterujące kształtem krzywej
Rysunek 5.21. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 5.5
Rysunek 5.22. Wynik wykonania ćwiczenia 5.5
Rysunek 5.23. Ćwiczenie 5.6
Rysunek 5.24. Koło, którego środek leży w środku obrazu
Rysunek 5.25. Tworzenie nowej ścieżki w obrazie
Rysunek 5.26. Ścieżka, której użyjemy jako prowadnicy
Rysunek 5.27. Ścieżka o kształcie koła po dodaniu skośnego odczinka
Rysunek 5.28. Ścieżka wykonana przy użyciu ścieżki z rysunku 5.26
Rysunek 6.1. Narzędzia do przekształceń
Rysunek 6.2. Przyciski ustalające właściwości przekształceń
Rysunek 6.3. Ćwiczenie 6.1
Rysunek 6.4. Spinacz, który powoduje zachowanie proporcji podczas...
Rysunek 6.5. Obraz po rozsunięciu pięciu zdjęć
Rysunek 6.6. Wymiary zaznaczenia
Rysunek 6.7. Zaznaczenie obejmujące nieprzezroczyste piksele...
Rysunek 6.8. Ćwiczenie 6.2
Rysunek 6.9. Ręcznie rozłożone dziewięć fotografii
Rysunek 6.10. W celu wyrównania zdjęć z pierwszego wiersza przytrzymaj...
Rysunek 6.11. Opcje wyrównywania pierwszych trzech zdjęć
Rysunek 6.12. W celu wyrównania obrazów z lewej kolumny przytrzymaj...
Rysunek 6.13. Przyciski, które wyrównają obrazy z lewej kolumny
Rysunek 6.14. Wycięte zdjęcie sójki
Rysunek 6.15. Ćwiczenie 6.3
Rysunek 6.16. Trzy zdjęcia sójki odpowiadają godzinom 9, 10 oraz 11 na...
Rysunek 6.17. W celu zmiany nazwy warstwy kliknij dwukrotnie miejsce...
Rysunek 6.18. Zdjęcia wykorzystane w ćwiczeniu 6.4
Rysunek 6.19. Ćwiczenie 6.4
Rysunek 6.20. Po włączeniu narzędzia Perspektywa przesuń wierzchołki...
Rysunek 6.21. Maska dla warstwy ze zdjęciem ściany
Rysunek 6.22. Po dodaniu maski zdjęcie ściany będzie znikało
Rysunek 6.23. Nachylone zdjęcie krajobrazu
Rysunek 6.24. Nachylona warstwa ze zdjęciem samochodu
Rysunek 6.25. Obraz po włączeniu widoczności dwóch warstw
Rysunek 6.26. Warstwy obrazu z rysunku 3.3
Rysunek 6.27. Przyciski do grupowania warstw
Rysunek 6.28. Obraz poddawany przekształceniu w ćwiczeniu 6.7
Rysunek 6.29. Obraz, który jest wynikiem wykonania ćwiczenia 6.7
Rysunek 6.30. Obraz z rysunku 6.27 po zwiększeniu wymiarów płótna
Rysunek 7.1. Zdjęcie, które przekształcamy narzędziem Jasność i...
Rysunek 7.2. Opcja wskazana strzałką włącza podgląd wykonywanych...
Rysunek 7.3. Zdjęcie, które przekształcamy narzędziami Poziomy oraz...
Rysunek 7.4. Przycisk do automatycznego ustalania poziomów kolorów
Rysunek 7.5. Histogram kanału czerwonego zdjęcia tatry.jpg z...
Rysunek 7.6. Czarna i biała strzałka umożliwiają badanie liczby...
Rysunek 7.7. Postać histogramu po wykonaniu operacji automatycznego...
Rysunek 7.8. Zmiana wyglądu histogramu po zastosowaniu automatycznego...
Rysunek 7.9. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.3
Rysunek 7.10. Przebieg operacji ręcznego wyrównywania poziomów
Rysunek 7.11. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.4
Rysunek 7.12. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.5
Rysunek 7.13. Ustawienia balansu kolorów w ćwiczeniu 7.5
Rysunek 7.14. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.6
Rysunek 7.15. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.7
Rysunek 7.16. Modyfikacja kształtu krzywej w ćwiczeniu 7.7
Rysunek 7.17. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.8
Rysunek 7.18. Ścieżka przylegająca do głowy ptaka
Rysunek 7.19. Wycięta głowa papugi umieszczona na osobnej warstwie
Rysunek 7.20. Warstwa z rysunku 7.19 po dodaniu maski
Rysunek 7.21. Zielony znikający gradient
Rysunek 7.22. Wynik korekty zdjęcia z rysunku 7.17
Rysunek 7.23. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.9
Rysunek 7.24. Zmodyfikowane zdjęcie lecących żurawi
Rysunek 7.25. Usuwanie zabrudzeń
Rysunek 7.26. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.10
Rysunek 7.27. Sposób naprawy perspektywy zdjęcia z rysunku 7.26
Rysunek 7.28. Zdjęcie wykorzystane w ćwiczeniu 7.11
Rysunek 7.29. Gradient rozświetlający dolną część fotografii
Rysunek 7.30. Czarny gradient, który zwiększa kontrast w górnej partii...